הרצאות וייעוץ

מעבר לנושאי האימון האישי [מוסמך בתחום, כולל הסמכה בייעוץ ואימון בכלכלת המשפחה] וההתמחות בפתרונות משולבים עבור אנשים רגישים מאוד [HSP] לרבות הפחתת מתח ולחץ למנהלים ואנשים החיים בסביבה תחרותית ו\או עתירת לחצים, אני מעביר מזה שנים לגופים שונים וחברות הרצאות [גם בהתנדבות בהתאם להקשר] במגוון נושאים. להרחבה ראו כאן.